สหกรณ์ฯ ทำความสะอาดสำนักงานทุกวัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
Posted: admin Date: 2021-08-03 08:33:16
IP: 180.183.24.22
 

สหกรณ์ฯ พักทำความสะอาดสำนักงานเวลา 12.00 - 13.00 น. ของทุกวัน

และฉีดพ่นแอลกอฮอร์เพื่อฆ่าเชื้อทั้งด้านในและด้านนอกสำนักงานหลังเวลา 16.30 น.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : สหกรณ์ฯ... - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด | Facebook