กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004 , 081-9596120
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com
website : www.skcooper.com

 

 
 
วันนี้: 586 คน
ทั้งหมด: 1195270 คน
 
 

 
 รายละเอียดจำนวนเงินที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ทำรายการ ประจำเดือน เม.ย. 64
โดย: admin วันที่:2021-05-11 11:54:33
 ประกาศฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกจากวิกฤตการณ์ COVID-19 พ.ศ.2564
โดย: admin วันที่:2021-05-11 11:10:17
 รายชื่อผู้สมัครสมาชิกใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-05-10 13:36:24
 ประกาศฯ เรื่อง การถือหุ้นของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
โดย: admin วันที่:2021-05-10 10:06:55
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายนิติการ
โดย: admin วันที่:2021-05-10 09:58:46
 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2021-05-05 15:53:26
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-23 11:31:00
 รายละเอียดจำนวนเงินที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ทำรายการ ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค. 64
โดย: admin วันที่:2021-04-23 10:19:39
 ประกาศฯ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)
โดย: admin วันที่:2021-04-16 11:48:49
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ วันที่ 17 เมษายน 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-12 16:35:25
 

   
05343  การพักชำระหนี้ช่วงโควิด  (0/42) สมาชิกเพื่อสมาชิก 11 พ.ค 2564
05342  สมาชิกสมทบ มีสิทธิกู้โครงการโควิด-19 ไหม ?  (1/34) สมาชิกสหกรณ์ 11 พ.ค 2564
05341  โปรดแก้ไขระเบียบการให้กู้เงินสามชิกที่ถูกฟ้องคดี  (1/95) ครูที่ค้ำประกัน 10 พ.ค 2564
05340  ส่งหนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูล  (1/38) ครูสุ 10 พ.ค 2564
05339   มาตรการช่วยเหลือ COVID-19  (1/280) ครู 09 พ.ค 2564
05338  กู้เงินซื้อบ้าน  (2/109) 09 พ.ค 2564
05337  หาคู่ค้ำกู้สามัญ  (0/54) 08 พ.ค 2564
05336  การโปะเพิ่ม  (1/110) ครูออ 07 พ.ค 2564
05335  หาคู่ค้ำกู้สามัญ สนใจติดต่อ 089 2941744  (0/41) 07 พ.ค 2564
05334  หาคู่ค้ำกู้สามัญ  (0/39) 07 พ.ค 2564
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสทิงพระ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ โรงแรม MBI ด่านนอก
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่าย ทศภูมิ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกชมรมผู้บริหาร โรงเรียนภาครัฐ ณ โรงแรมไดมอนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 

 

 • นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ

  ประธานกรรมการ

 • นายชาตรี หอมจันทร์

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • นายพิธน สิทธิพันธ์

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายวินัย กาญจนันท์

  กรรมการ

 • ผศ.เรวัตร เจยาคม

  กรรมการ

 • น.ส.มาริหยาม หมัดอะดัม

  กรรมการ

 • นายสมพงษ์ ช่วยเนียม

  กรรมการ

 • นายประทีป เนาวรัตน์

  กรรมการ

 • นายทนงพร ช่อวิเชียร

  กรรมการ

 • นายสมพงศ์ หนูแท้

  กรรมการ

 • นายสามารถ จันทลิกา

  กรรมการ

 • นายจิรกิตต์ ฤทธิ์เทวา

  กรรมการ

 • ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

  กรรมการ

 • ว่าที่ ร.ต.สุนทร ยืนยง

  ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 • ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์

  รองประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นายธีรศักดิ์ แก้วบุญ

  เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นางอมรา แสงจันทร์

  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นางอุบล สุขะนันท์

  ผู้ตรวจสอบกิจการ

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50
เงินกู้สามัญ 5.50
เงินกู้พิเศษ
ที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น  5.00
เงินฝากค้ำประกัน 4.75
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.00
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 5.50

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ทั่วไป 0.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ (รับดอกเบี้ยรายเดือน)
เปิดบัญชี 100,000 - 299,999 1.75
เปิดบัญชี 300,000 - 599,999 2.00
เปิดบัญชี 600,000 - 999,999 2.50
เปิดบัญชี 1,000,000 - 9,999,999 2.75
เปิดบัญชี 10,000,000 ขึ้นไป 3.00
เงินฝากประจำ
ระยะเวลา 12 เดือน 3.00
ระยะเวลา 24 เดือน 3.25
เงินฝากสหทวีสิน 3.00

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus