กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004 , 081-9596120
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com
website : www.skcooper.com

 

 
 
วันนี้: 213 คน
ทั้งหมด: 1181693 คน
 
 

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ วันที่ 17 เมษายน 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-12 16:35:25
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 8)
โดย: admin วันที่:2021-04-12 11:17:41
 ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2021-04-12 08:22:44
 ประกาศฯ เรื่อง เชิญที่ปรึกษา
โดย: admin วันที่:2021-04-07 12:41:56
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-04-07 12:39:15
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) เรื่อง ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2021-03-31 11:15:43
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดย: admin วันที่:2021-03-29 09:08:52
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนเมษายน 2564
โดย: admin วันที่:2021-03-25 12:31:30
 รอบประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 7)
โดย: admin วันที่:2021-03-24 09:33:36
 (สมาคมฌาปนกิจ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2021-03-24 09:11:06
 

   
05280  กู้ฉุกเฉิน  (0/10) ครู 14 เม.ย. 2564
05279  สอบถาม  (0/11) ครู 14 เม.ย. 2564
05278  สอบถาม  (1/106) ครู 09 เม.ย. 2564
05277  หนังสือยินยอมฯ  (1/82) ครูสงขลา 08 เม.ย. 2564
05276  ซื้อหุ้น  (1/73) ครู 08 เม.ย. 2564
05275  หาคนค้ำ  (0/79) ครู 08 เม.ย. 2564
05274    (0/8) ครู 08 เม.ย. 2564
05273  สอบถามการหักหนี้ผ่านธนาคาร  (3/84) ครู 07 เม.ย. 2564
05272  ประชุมกรรมการ  (1/69) สมาชิก 07 เม.ย. 2564
05271  สอบถาม หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  (1/68) ครูผู้น้อย 07 เม.ย. 2564
   
 

 
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสทิงพระ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ โรงแรม MBI ด่านนอก
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่าย ทศภูมิ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกชมรมผู้บริหาร โรงเรียนภาครัฐ ณ โรงแรมไดมอนท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 

 

 • นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ

  ประธานกรรมการ

 • นายชาตรี หอมจันทร์

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • นายพิธน สิทธิพันธ์

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล

  กรรมการและเลขานุการ

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50
เงินกู้สามัญ 5.50
เงินกู้พิเศษ
ที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น  5.00
เงินฝากค้ำประกัน 4.75
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.00
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 5.50

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ทั่วไป 0.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ (รับดอกเบี้ยรายเดือน)
เปิดบัญชี 100,000 - 299,999 1.75
เปิดบัญชี 300,000 - 599,999 2.00
เปิดบัญชี 600,000 - 999,999 2.50
เปิดบัญชี 1,000,000 - 9,999,999 2.75
เปิดบัญชี 10,000,000 ขึ้นไป 3.00
เงินฝากประจำ
ระยะเวลา 12 เดือน 3.00
ระยะเวลา 24 เดือน 3.25
เงินฝากสหทวีสิน 3.00

 

 
 

 


   
 
Apycom jQuery Menus