กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์:ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
 
สพป.สข เขต1
สพป.สข เขต2
E-money สพป.สข เขต2
สพป.สข เขต3
E-money สพป.สข เขต3
สพม. 16
E-money สพม. 16
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสงขลา

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 901-1-04448-7

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 05-00720-57-131

ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 499-0-91401-4

 
 
 
 
โทรศัพท์ 074-582-881-4
โทรสาร 074-582885
    หรือ ต่อ 208
ผู้จัดการ ต่อ 201
รองผู้จัดการ ต่อ 212
ฝ่ายบัญชี ต่อ 202
ฝ่ายวิชาการ ต่อ 203
ฝ่ายธุรการ ต่อ 210,211
  มือถือ 081-8979994
ฝ่ายการเงิน ต่อ 213
  มือถือ 081-8978884
  มือถือ 093-5791100
ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ 204,205,206
      207,602
  มือถือ 062-2436198
ฝ่ายนิติการ ต่อ 302
  มือถือ 081-8980004 , 081-9596120
งานฌาปนกิจฯ ต่อ 209
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์
หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : sk_coper@yahoo.com
website : www.skcooper.com

 

 
 
วันนี้: 507 คน
ทั้งหมด: 1263770 คน
 
 

 
 (สมาคมฌาปนกิจ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
โดย: admin วันที่:2021-09-23 10:58:07
 ประชาสัมพันธ์วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
โดย: admin วันที่:2021-09-20 16:54:23
 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ เดือนกันยายน 2564
โดย: admin วันที่:2021-09-13 09:14:56
 รายละเอียดจำนวนเงินที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ทำรายการ ประจำเดือน ส.ค. 64
โดย: admin วันที่:2021-09-07 15:45:24
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดย: admin วันที่:2021-09-06 13:49:53
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ขอชะลอการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
โดย: admin วันที่:2021-09-01 16:31:37
 ประกาศ เรื่อง การพักชำระหนี้เงินต้นของสมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
โดย: admin วันที่:2021-08-30 14:36:04
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2021-08-30 12:04:54
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) ให้สมาชิกสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2021-08-30 12:02:14
 (สมาคมฌาปนกิจฯ) รายงานสมาชิกถึงแก่กรรม เรียกเก็บเดือนกันยายน พ.ศ.2564
โดย: admin วันที่:2021-08-24 16:41:12
 

   
05640  ชำระสินเชื่อ  (1/12) 19493 27 ก.ย. 2564
05639  สมาชิกสมทบ  (1/29) ครู 27 ก.ย. 2564
05638  กู้พัฒนาคุณภาพชีวิต  (1/124) ครู 24 ก.ย. 2564
05637  กู้ซื้อบ้าน  (1/84) ครู 23 ก.ย. 2564
05636  ขอคำแนะนำ  (1/124) คนึงนุช 23 ก.ย. 2564
05635  การพักชำระหนี้ผลกระทบจากเชื้อไวรัสCOVID-19  (1/192) หนอนน้อย 22 ก.ย. 2564
05634  การเพิ่มหุ้น  (1/86) อันน์เกตุ ภิบาล 22 ก.ย. 2564
05633  ฝากถึงนิติการสหกรณ์  (1/145) คนค้ำที่เดือดร้อน 21 ก.ย. 2564
05632  การเพิ่มเงินส่งหุ้นรายเดือน  (1/103) ืninevan 20 ก.ย. 2564
05631  การทำประกันชีวิต  (1/84) Kru M 19 ก.ย. 2564
   
 

 
 
   
 
บรรยากาศการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference
 
   
 
โครงการตอบแทนสังคม ร่วมสมทบทุนสู้ภัย COVID-19
 
   
 
สหกรณ์ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ในสำนักงาน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการสุขใจครูไทยหลังวัยเกษียณ วันที่ 3 ตุลาคม 2563
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายอำเภอสทิงพระ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
 
   
 
สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 
 

 

 • นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ

  ประธานกรรมการ

 • นายชาตรี หอมจันทร์

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • นายพิธน สิทธิพันธ์

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายวินัย กาญจนันท์

  กรรมการ

 • ผศ.เรวัตร เจยาคม

  กรรมการ

 • น.ส.มาริหยาม หมัดอะดัม

  กรรมการ

 • นายสมพงษ์ ช่วยเนียม

  กรรมการ

 • นายประทีป เนาวรัตน์

  กรรมการ

 • นายทนงพร ช่อวิเชียร

  กรรมการ

 • นายสมพงศ์ หนูแท้

  กรรมการ

 • นายสามารถ จันทลิกา

  กรรมการ

 • นายจิรกิตต์ ฤทธิ์เทวา

  กรรมการ

 • ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

  กรรมการ

 • ว่าที่ ร.ต.สุนทร ยืนยง

  ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 • ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์

  รองประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นายธีรศักดิ์ แก้วบุญ

  เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นางอมรา แสงจันทร์

  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นางอุบล สุขะนันท์

  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 • นายกำจัด ขวัญทอง

  ประธานที่ปรึกษา

 • นายร่มเพชร นิลล้วน

  ที่ปรึกษา

    เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
รหัสสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
   
     เรียนท่านสมาชิก สหกรณ์จะอัพเดทระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกทุกวันทำการ
     กรณีสมาชิกทำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดไปตั้งแต่เวลา 10.30 น.

    หากสมาชิกเข้าใช้งานระบบไม่ได้
กรุณาโทร 074582881-4 ต่อ 203
 
   
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)
 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50
เงินกู้สามัญ 5.50
เงินกู้พิเศษ
ที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น  5.00
เงินฝากค้ำประกัน 4.75
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.00
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 5.50

 

 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ทั่วไป 0.50
ออมทรัพย์พิเศษ 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ (รับดอกเบี้ยรายเดือน)
เปิดบัญชี 100,000 - 299,999 1.75
เปิดบัญชี 300,000 - 599,999 2.00
เปิดบัญชี 600,000 - 999,999 2.50
เปิดบัญชี 1,000,000 - 9,999,999 2.75
เปิดบัญชี 10,000,000 ขึ้นไป 3.00
เงินฝากประจำ
ระยะเวลา 12 เดือน 3.00
ระยะเวลา 24 เดือน 3.25
เงินฝากสหทวีสิน 3.00